Podstawy kosztorysowania.

Kosztorys stanowi nieodłączny element każdej inwestycji, jako że pozwala on na określenie jej wartości całkowitej oraz ustalenie poszczególnych etapów prac, jakie zatrudnieni eksperci będą musieli wykonać, aby dany budynek lub przedsięwzięcie spełniały wszelkie przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej prawa, jak również gwarantowały bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i osób postronnych.

Jak mówi ekspert i właściciel poznańskiej firmy NADZORY – PIOTROWSKI, zajmującej się wykonywaniem kosztorysów;  Kosztorysy podzielić można na co najmniej kilka kategorii – do najpopularniejszych oraz najczęściej wykonywanych należą kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze oraz te sporządzane na życzenie banków. Są one wręcz niezbędne szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje znacznej wielkości, na przykład budowę od podstaw biurowca czy też osiedla domków jednorodzinnych. Inwestor musi już na wstępie mieć choćby ogólny pogląd odnośnie sumy, jaką będzie musiał przeznaczyć na przygotowanie gruntu, zakup materiałów, realizację poszczególnych etapów prac budowlanych i wykończeniowych, czy w końcu – spełnienie wymogów pozwalających na oddanie obiektu lub obiektów do użytku.
W zależności od zapotrzebowania oraz zasobności portfela osoby zainteresowanej realizacją określonego projektu, kosztorys wykonany może zostać metodą uproszczoną, a więc uwzględniać jedynie podstawowe wydatki lub też techniką szczegółową, w przypadku której pod rozwagę wzięte zostaną wszelkie kluczowe aspekty realizacji, natomiast jej oszacowany koszt będzie w znacznej mierze zbliżony do stanu faktycznego. Drugie z rozwiązań, pomimo, że nieco droższe, jest obecnie przez inwestorów wybierane znacznie częściej, bowiem nie tylko starają się oni ograniczyć ryzyko wynikające z przeznaczenia nadmiernych środków na budowę i wykończenie projektów, ale także już na wstępnym etapie prac mieć świadomość jakie sumy będą oni musieli przeznaczyć w najbliższych miesiącach lub latach, aby przedsięwzięcie doprowadzić do szczęśliwego końca.

Osobnym typem kosztorysów są te wykonywane dla banków, dzięki którym jego przedstawiciele są w stanie określić, czy dana osoba lub firma może otrzymać kredyt na budowę domu, biura lub obiektu użyteczności publicznej. Obrachunki takie mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie powinny stanowić bazy pod planowanie projektu – określają one w ujęciu ogólnym koszty jakie inwestor będzie musiał poczynić, które to bank może następnie zestawić z jego zdolnością kredytową, aby ustalić czy możliwe jest przyznanie mu środków, o które wnioskuje.

Renomowane biuro specjalizujące się w kosztorysach może także podjąć się ich weryfikacji, korekty ewentualnych błędów oraz aktualizacji. Jest to niezwykle ważne jeżeli znaczna część dokumentu sporządzona została w sposób prawidłowy, jednak na skutek czynników niezależnych od inwestora konieczne jest wprowadzenie w nim zmian lub też na etapie weryfikacji zauważone zostały błędy podważające zasadność dokonanych obliczeń. Usługa taka, nie dość że nie obciąży nadmiernie naszego portfela, to i pozwoli uniknąć konieczności sporządzania kosztorysów od początku, czego każdy inwestor z całą pewnością chciałby uniknąć.